Görme Engelliler

KANTİN İHALESİ

OKULUMUZUN KANTİN İHALESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Tepebaşı Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Kantin İhale Komisyonundan İlan

1-      Aşağıda ismi yeri, bedeli ve geçici teminatı yazılı okul kantini kapalı zarf usulü ile kiraya verilecektir.

2-      İhale 13/08/2013 Salı günü saat 10:00 da Tepebaşı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılacaktır.

3-      İhale Şartnamesi Okul Müdürlüğünden Mesai saatleri içinde temin edilebilir.

 

İşin Adı

Aylık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Kantin İhalesi

1000,00 T.L.

270,00 T.L.